Tirakat Ben ora Kesrakat

Saudaraku yang di rahmati Allah, negeri ini memang sedang di uji dan semua menuju ke muara kehancuran. Namun percayalah masih ada harapan yang dapat merubah keadaan. Yaitu diri kita sendiri “La yughoyiruma bi kaumin hatta yughoyiruma bi anfusihim”. Tetapi yang namanya nafsu dan diri ini mesti di asah dan perubahan dalam bentuk dan tujuan itu mesti di tirakati, tidak datang ujug-ujug. Maka Sunan Kalijogo dulu mengutip qur’an jowo :

“Ojo turu sore kaki ,
Ono dewo ngangklang jagad. Ngowo bokor kencanane.
Kang isi dungo tetulak
Sandang kelawan pangan,
Kanggo wong kang melek dalu
Sabar lan narimo “

Kidung dandang gulo itu di luncurkan sebagai bentuk membumikan Al-Qur’an di tanah Jawa. Sebenarnya kanjeng sunan ingin menyampaikan qur’an versi musaf :

” tana zalul mala ikatu wa ruh hufiha ,bi idni robihim mingkuli amrin salam, hiya hatta mathlail fajr”

Tetapi dengan bahasa ini orang jawa kurang cepat memahami, maka di carikan cara yang lain, lebih mudah dan tidak memaksa tetapi indah. Karena lewat seni suara, bukankah “ad dien an nasihu” agama adalah nasehat, maka menafsirman “la ikroha fi dien” memberi nasehat tidak boleh memaksa. Maka dulu cara para wali menasehati, demikian halus dan dapat meresap sampai tulang sungsum dan genetika relegius manusia.

Namun faham kekuasaan Wahabi dan HTI, secara sistematis akan menghilangkan peran dakwah walisongo ini.
Secara sistematis kelompok ini menganulir jasa wali, bahkan akan menghapus memori manusia jawa akan jasa paran wali yang menebarkan agama dengan budaya bukan dengan kekerasan itu. Allah tidak sare, sehingga banyak nasehat dan pitutur yang diingat tetua kita, diantaranya :

Rejeki kuwi ora biso ditiru,
Sanadyan podo lakumu,
Sanadyan podo dodolanmu,
Sanadyan podo nyambut-gawemu,
Hasil sing ditompo bakal bedo-bedo,
Biso bedo neng akehe bondo,
Biso ugo ono neng roso lan ayeming ati,
Yo kuwi kang aran bahagia.

Kabeh kuwi soko trisnane Gusti Kang Moho Kawoso,
Sopo temen bakal tinemu,
Sopo wani rekoso bakal anggayuh mulyo,
Dudu akehe, nanging berkahe kang ndadekake cukup lan nyukupi.

Wis ginaris neng takdire menungso,
yen opo sing urip kuwi wis disangoni soko sing kawoso,
Dalan urip lan pangane wis cumepak cedhak koyo angin sing disedhot sabendinane,
Hananging kadhang manungso sulap moto lan peteng atine,
Sing adoh soko awake katon padhang cemlorot ngawe-awe,
Hananging sing cedhak neng ngarepe lan dadi tanggung jawabe disio-sio koyo ora duwe guno.

Rejeki kuwi wis cumepak soko Gusti,
Ora bakal kurang anane kanggo nyukupi butuhe menungso soko lair tumekane pati,
Hananging yen kanggo nuruti karep menungso sing ora ono watese,
Rasane kabeh cupet,
Neng pikiran ruwet, lan atine marahi bundhet.

Welinge wong tuwo,
Opo sing ono dilakoni lan opo sing durung ono ojo diarep-arep,
Semelehke atimu, yen wis dadi duwekmu bakal tinemu,
Yen ora jatahmu, ora usah mbok ayak,
Opo maneh kok ngrebut soko wong liyo nganggo coro sing olo,
Enten nono wae, kuwi bakal gawe uripmu loro, rekoso lan angkoro murko sak jroning kaluwargo,
Kabeh iku bakal sirno balik dadi sakmestine.

Yen umpomo ayem kuwi mung biso dituku karo akehe bondho
Endahno rekasane dadi wong kang ora duwe.
Untunge ayem iso diduweni sopo wae sing gelem ngleremke atine ing bab kadonyan,
seneng tetulung marang liyan, lan pasrahke uripe marang GUSTI ALLAH.