Ansor Pengelana Galaxi

Seseorang yang membaiat diri sebagai Ansor, maka dipundaknya tertulis nahnu Ansorulloh. Oleh sebab itu musti faham dengan risalah Qusyairiyah, yang di jadikan rujukan Hadratusy Syeikh Kumi al Andalusi, sahabat sekaligus guru bagi imam Ibnu Arobi.

Seorang Ansor menentukan ladang persemaian perdamaiannya dan menanami kesejahteraan bukan saja pada agama. Tetapi membebaskan diri dari sekat kesukuan, bangsa, etnis bahkan negara. Dalam konsi esoterm, langkahnya menembus inti kemanusiaan itu sendiri sehingga melintasinya sebagai pengelana lintas galaxi, medan juangnya menembus keridloan langit di mana Allah bertahta disana.